Samen signaleren

In Publicaties by

Burgerparticipatie bij sociale veiligheid

Auteurs
Eric Bervoets, Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave
Platform31, Den Haag juni 2016

Downloaden
Het boek downloaden