Radicalisering in de gemeente Arnhem

In Publicaties by

Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren

Auteurs
Tom van Ham, Lieselot Scholten en Anton van Wijk

Uitgave
Bekereeks, 2016
ISBN 978 94 92255 17 4

Downloaden
Het boek downloaden