Papier en werkelijkheid

In Publicaties by

Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Auteurs
Tom van Ham, Eric Bervoets en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2015
ISBN 978 94 92255 04 4

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary