Grensoverschrijdend slachtofferschap

In Publicaties by

Een inventarisatie van aard, omvang en aandachtspunten in verband met de effectuering van slachtofferrechten

Auteurs
Anton van Wijk, Tom van Ham en Manon Hardeman

Uitgave
Bekereeks, 2015
ISBN 978 94 92255 03 7

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary