Outsourcing van politietaken bij evenementen

In Publicaties by

Auteurs
Henk Ferwerda en Luuk Wondergem

Uitgave
Hoofdstuk in: Paul Ponsaers, Eddy de Raedt, Luuk Wondergem en Lodewijk Gunther Moor (eds.) – Outsourcing policing. Cahiers Politiestudies, 36, jaargang 2015-3, pagina 149-162.

Downloaden
Het hoofdstuk downloaden