Ouderenmishandeling

In Publicaties by

Meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Auteurs
Henk Ferwerda, Manon Hardeman en Vanessa Codrington

Uitgave
Hoofdstuk in het boek: Inger Plaisier en Mirjam de Klerk (red.) – Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
ISBN 978 90 377-0748-9

Downloaden
Het boek downloaden