Links-extremisme in beeld

In Publicaties by

Een verkennend onderzoek naar links-extremistische groeperingen in Nederland.

Auteurs
Tom van Ham, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Anouk Lenders en Anton van Wijk

Uitgave
Bekereeks, 2018
ISBN 978 94 92255 23 5

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary