Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

In Publicaties by

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief

Auteurs
Jos Kuppens, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2018

Download
Het boek downloaden