Kennis op straat

In Publicaties by

De informatiepositie van wijkagenten bij de signalering van ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij. Dat betekent dat het een (deels) lokaal veiligheidsprobleem vormt en onder onze neus plaatsvindt. Maar hoe en in hoeverre wordt ondermijnende criminaliteit door de politie, en in het bijzonder de wijkagent, op lokaal niveau gesignaleerd? En als het wordt gesignaleerd, wat gebeurt er dan met die informatie? In opdracht van de Landelijke Portefeuille Gebiedsgebonden Politie (GGP) onderzochten wij dit vraagstuk door onder andere in gesprek te gaan met ruim honderd politiefunctionarissen verspreid over het land. In ‘Kennis op straat’ doen we verslag van de bevindingen over de informatiepositie van wijkagenten bij ondermijnende criminaliteit en het vervolg dat aan de signalering wordt gegeven.

Auteurs
Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
Politie Nederland, in opdracht van de portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie, januari 2021

Downloaden
Download de publicatie ‘Kennis op straat’