Het fenomeen straatroof onder de loep

In Publicaties by

Verschillen in dader- en slachtofferprofielen zijn van belang voor de aanpak

Auteurs
Henk Ferwerda, Herman Jonkmans en Anton van Wijk

Uitgave
Artikel in Algemeen Politieblad, 147e jaargang nr. 20, 10 oktober 1998, pagina 14-16

Downloaden
Het artikel downloaden