Een poging tot een voorspelling

In Publicaties by

Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1998-2002

Auteur
Henk Ferwerda

Uitgave
Artikel in Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering nr. 11/12, november/december 1998, pagina 166-169

Downloaden
Het artikel downloaden