Het Dalton-effect voorkomen

In Publicaties by

Nut, noodzaak en lessen voor de aanpak van criminele families

Auteurs
Henk Ferwerda, Bart de Graaf, Hans Lesscher en Nazly Saadat

Uitgave
Artikel in: Het Tijdschrift voor de Politie, jaargang 80, nr. 8/9, 2018, pagina 44-48.

Downloaden of online lezen
Het artikel downloaden of het artikel online lezen