Bescherming van personen

In Publicaties by

Bescherming van personen
Ontwikkelingen in de dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit

Auteurs
Tom van Ham en Anton van Wijk

Uitgave
Onderzoeksnotitie,
Bureau Beke, 2018

Downloaden
De notitie downloaden