Halt: Het Alternatief?

In Publicaties by

De effecten van Halt beschreven

Auteurs
Henk Ferwerda, Ilse van Leiden, Nicole Arts en Albert Hauber

Uitgave
Ministerie van Justitie, WODC, Onderzoek en Beleid nr. 244
Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2006
ISBN 90-5454-758-8

Downloaden
Het boek downloaden