Geen werk voor watjes

In Publicaties by

Een evaluatieonderzoek naar de inzet van straatcoaches in Den Bosch

Auteurs
Anton van Wijk
Met medewerking van: Bo Bremmers, Tom van Ham, Nathanja Kerkhof en Antoon Smulders

Uitgave
Bureau Beke, 2011

Downloaden
Het rapport downloaden