Een gemakkelijke prooi

In Publicaties by

Een onderzoek naar slachtofferschap van 65-plussers

Auteurs
Melvin van Veen, Jos Kuppens, Pernill van der Rijt, Tom van Dijk en Henk Ferwerda

Uitgave
Intomart GfK/Bureau Beke, 2011

Downloaden
Het rapport downloaden