Focus op heling

In Publicaties by

Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

Auteurs
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Lieselot Scholten en Donald Jager

Uitgave
Bureau Beke, 2016
ISBN 978 94 92255 14 3

Downloaden
Het boek downloaden
Samenvatting
Summary