De draad weer oppakken

In Publicaties by

Een follow-up onderzoek onder nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

Auteurs
Anton van Wijk, Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke, 2016
ISBN 978-94-92255-06-8

Downloaden
Het boek downloaden