De veiligheidssituatie bij Ado Den Haag

In Publicaties by

Een noodzakelijke Quick Scan

Auteurs
Uri Rosenthal, Edward van der Torre (COT) en Henk Ferwerda (Bureau Beke)

Uitgave
Notitie, Den Haag, Juli 2008

Downloaden
De notitie downloaden