Huisverbod: sleutel tot minder geweld?

In Publicaties by

Aanzet tot een risicotaxatie-instrument huiselijk geweld

Auteurs
Jos Kuppens en Balthazar Beke

Uitgave
Uitgeverij SWP, 2008
ISBN 978-90-6665-947-6\

Bestellen
Het boek bestellen