Criminele carrières van ordeverstoorders

In Publicaties by

Auteur(s)
Tom van Ham, Arjan Blokland, Henk Ferwerda, Theo Doreleijers & Otto Adang

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor Criminologie, 58e jaargang nr. 1, 2016, pagina 64-72

Downloaden
Het artikel lezen