Daders op het spoor

In Publicaties by

Een analyse van geweldplegers en geweldsincidenten tegen NS-personeel

Auteurs
Anton van Wijk, Tom van Ham, Donald Jager en Monique Bruinsma

Uitgave
Bureau Beke 2016

Downloaden
Het boek downloaden