Burgerparticpatie in de opsporing

In Publicaties by

Een onderzoek naar aard, werkwijzen en opbrengsten

Auteur(s)
Agnes Cornelissens en Henk Ferwerda
m.m.v. Ilse van Leiden, Nicole Arts en Tom van Ham

Uitgave
Uitgegeven in de reeks Politiekunde van het Programma Politie en Wetenschap, 2010
ISBN 978 90 3524 449 8

Downloaden
Het boek downloaden