Artikel Vechten op afspraak

In Publicaties by

Verklaringen voor georganiseerde vormen van groepsgeweld

Auteur(s)
Tom van Ham

Uitgave
Artikel in Tijdschrift voor Criminologie, 59e jaargang nr.4, pagina 393-405.

Downloaden
Het artikel lezen