Zicht op ondermijning Glanerbrug met een speciale aandacht voor de jeugd

In Projecten by

Een zoektocht naar Glanerbrug in de zoekmachine van Google resulteert al snel in verwijzingen naar drugs of uitspraken als “Glanerbrug mes in je rug”. Feitelijk ervaart Glanerbrug al jaren grote overlast die samenhangt met drugshandel en trekt dit voormalige grensdorp drugshandelaren vanuit het westen en drugsgebruikers uit Duitsland aan.  De drugshandel vindt veelal plaats vanuit panden in de wijk, waarbij jongeren worden geronseld en criminele jeugdgroepen, geweld en intimidatie verbonden zijn met het drugscircuit.

Waar de inwoners een sterk gevoel van onveiligheid ervaren, schetst het lokale gezag een afstand met de inwoners van Glanerbrug en geven bewoners aan weinig vertrouwen te hebben in die overheid met een lage meldingsbereidheid van slachtofferschap als resultaat. Maar ook professionals werkzaam in Glanerbrug hebben het idee achter de feiten aan te lopen, weten niet goed waar ze zich als eerste op moeten richten en hebben soms de ervaring de juiste bevoegdheden te missen.

In de Bestuursopdracht Veiligheid (2022) van de gemeente Enschede is de wijk Glanerbrug (naast de Enschedese binnenstad) als focusgebied aangewezen. In het licht van de hardnekkige en complexe drugsoverlast aan de Duitse grens is een brede aanpak noodzakelijk. Met de selectie voor de Aanpak Preventie met Gezag en om recht te doen aan de ambities van deze aanpak wenst de gemeente Enschede een brede analyse van de criminaliteit en veiligheid in Glanerbrug met daarbij een verdiepende analyse over de jeugd en de jeugdcriminaliteit in Glanerbrug. De Gemeente Enschede heeft Bureau Beke gevraagd een dergelijk (ondermijning)beeld met deze specifieke focus op de jeugd te maken.

Bureau Beke streeft naar een onderzoek dat enerzijds bestaat uit een degelijk beeld van de sociaaleconomische problematiek, de criminaliteit en leefbaarheidsvraagstukken in de wijk Glanerbrug. Anderzijds willen we in het kader van Preventie met Gezag meer specifiek kijken naar (ontwikkelingen in) jeugd- en jongerencriminaliteit in Glanerbrug en criminaliteit gepleegd door jongeren woonachtig in Glanerbrug.

Methoden van onderzoek
Gegeven de diversiteit aan onderzoeksvragen, kiezen we voor een mixed method aanpak waarbij we afhankelijk van de aard van de vraag gebruik maken van kwantitatieve en/of kwalitatieve databronnen en analysetechnieken.

Opdrachtgever
Gemeente Enschede

Projectteam
prof. dr. Richard Staring, dr. Henk Ferwerda, Joey Wolsink MSc, drs. Ellen Harbers, Emily Berger MSc, Juno van Esseveldt MSc en Marcel Grotens.