Supportersgeweld door jonge voetbalsupporters een Halt toeroepen

In Projecten by

Sinds de coronacrisis gaan voetbalwedstrijden steeds vaker gepaard met supportersgeweld. Dit blijkt onder meer uit een toename van het aantal voetbalgerelateerde dossiers bij het Openbaar Ministerie en het toegenomen aantal opgelegde stadionverboden.

Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) hebben de mogelijkheid om de commissie stadionverboden van de KNVB te verzoeken een onvoorwaardelijk opgelegd stadionverbod om te zetten in een deels voorwaardelijk stadionverbod. De persoon met het stadionverbod moet hiervoor een alternatief traject volgen. Tot nog toe is dat het verrichten van een aantal uren onbetaalde arbeid ten behoeve van de club die het verzoek doet. Halt is in gesprek met de KNVB om te inventariseren of een nog vorm te geven gedragstraining kan dienen als alternatief traject.

In opdracht van Halt onderzoekt Bureau Beke de groep supporters met een landelijk stadionverbod. Dit moet uitsluitsel geven of er in deze groep jongeren tot 23 jaar zitten die in aanmerking komen voor de gedragstraining. Om hier antwoord op te geven, analyseren we ten eerste wetenschappelijke en grijze literatuur die ingaan op het onderzoeksthema. Ten tweede analyseren we een databestand van de KNVB met daarin een geanonimiseerd overzicht van landelijke stadionverboden vanaf het seizoen 2021-2022. Ten derde zetten we een korte survey uit onder veiligheidscoördinatoren van BVO’s en tot slot worden groepsinterviews georganiseerd met leden van Gedragscommissies van BVO’s.

In opdracht van
Halt

Onderzoekers
Joey Wolsink, Henk Ferwerda en Juno van Esseveldt