Eindhoven Airport: ondermijning in beeld

In Projecten by

In opdracht van de Driehoek-plus, gemeente Eindhoven start Bureau Beke per 1 mei 2023 met een onderzoek naar de aard en omvang van de (geregistreerde) criminaliteit op en rondom het logistieke knooppunt Eindhoven Airport en de kwetsbaarheden die aanleiding geven tot deze georganiseerde criminaliteit.

Naast Eindhoven Airport (waar de sector General Aviation onderdeel van is), vallen het bedrijventerrein Eindhoven Airport en het kantoren- en bedrijven-cluster Flight Forum onder dit logistieke knooppunt.

Naast het in kaart brengen van de geregistreerde criminaliteit stellen de onderzoekers zich de wezenlijke vraag of en hoe deze criminaliteit verbonden is met andere (internationale) logistieke knooppunten die gebruikt worden door de ondermijnende georganiseerde misdaad zoals Schiphol en de Rotterdamse haven.

Tot slot zullen de onderzoekers aandacht schenken aan de consequenties van de uitkomsten voor de publiek-private aanpak van deze problematiek voor Eindhoven Airport. Deze vragen zullen beantwoord worden op basis van een multimethod benadering met onder andere interviews met publieke en private actoren, focusgroepen, analyse van (politie)registraties en observaties op locatie. Het onderzoek zal resulteren in een openbaar rapport dat naar verwachting eind 2023 openbaar zal worden gemaakt.

In opdracht van
Driehoek-plus van de gemeente Eindhoven

Onderzoekers
Richard Staring (projectleider), Henk Ferwerda, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt, Emily Berger, Leanne Sixma en Marcel Grotens.