Rijgedrag gevolgd

In Projecten by

Gebruikersonderzoek naar het monitoren van rijgedrag binnen bestuursrechtelijke maatregelen

Wanneer een bestuurder risicovol rijgedrag vertoont – rijden onder invloed van alcohol of drugs of te hard rijden – wordt dit gedrag bestraft, maar wordt ook nagegaan of het mogelijk is om via een educatieve maatregel of onderzoek dit risicovolle rijgedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is uitvoerder van de bestuursrechtelijke aanpak van risicovol rijgedrag met als doel het voorkomen van recidive van risicovol rijgedrag en daarmee de bevordering van de verkeersveiligheid.

Het CBR zoekt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar nieuwe mogelijkheden om hardnekkig risicovol rijgedrag aan te pakken. Een mogelijkheid die men wil laten onderzoeken is het gedurende langere tijd monitoren en toetsen van verkeersgedrag door middel van technologie in de auto. Dit kan middels een drive tag of een black box.

Bureau Beke zal de praktijkproef volgen en onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek moet antwoord geven op de vraag of monitoring- en feedback voor de verschillende doeleinden mogelijk, uitvoerbaar en proportioneel is. Ook moet het onderzoek antwoord geven op de vraag of redelijkerwijs verwacht kan worden dat de maatregel meerwaarde heeft in termen van aansluiting op verkeersveiligheidsdoelstelling, klantbeleving en kosten.

Er zullen diverse methoden worden ingezet om dit onderzoek uit te voeren. Denk aan deskresearch, analyseren van beoordeeld rijgedrag en interviews met gebruikers van de systemen en professionals.

Opdrachtgever
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Projectteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een project­team van Bureau Beke dat bestaat uit Henk Ferwerda, Leanne Sixma, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens.