Mensenhandel: het verhaal achter de cijfers

In Projecten by

Twee deelonderzoeken naar de afname van het aantal meldingen van (vermoedelijk) slachtofferschap

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM) schat dat in Nederland jaarlijks tussen de 5.000 en 7.500 mensen slachtoffer worden van mensenhandel. Mensenhandel is deels een onzichtbaar en moeilijk in beeld te brengen fenomeen, hoogstwaarschijnlijk vanwege het karakter en de machtsverhoudingen tussen dader en slachtoffer. CoMensha heeft de taak om de feiten over de aard en omvang van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland in beeld te brengen. Naast dat zij zelf actief meldingen ophalen, krijgt CoMensha in ieder geval meldingen van (vermoedelijk) slachtofferschap binnen van de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de laatste 10 jaar ziet CoMensha echter het aantal meldingen van (vermoedelijk) slachtofferschap dalen.

Momenteel voert de NRM onderzoek uit naar de interne factoren binnen de politie en de KMar die de daling in het aantal meldingen aan CoMensha hebben kunnen beïnvloeden. Aanvullend en in opdracht van CoMensha en de Nationale Politie voert Bureau Beke twee deelonderzoeken uit naar (factoren die van invloed zijn op) het teruglopende aantal meldingen aan CoMensha.

Deelonderzoek 1

We onderzoeken de externe factoren die van invloed zijn (geweest) op de daling van het aantal geregistreerde meldingen bij CoMensha. Het onderzoek bestaat uit een deskresearch naar wetenschappelijke en open literatuur en interviews met experts en stakeholders op het gebied van (de aanpak van) mensenhandel in Nederland.

Deelonderzoek 2

Ter verdieping bekijken we of en hoe signalen van vermoedelijk slachtofferschap verloren gaan binnen de huidige controlesystemen van gemeenten, politie en relevante branches. Het onderzoek bestaat uit een deskresearch, bijwonen van bewustwordingsbijeenkomsten mensenhandel en het meedraaien van diensten bij de gemeente en politie. Daarnaast zoomen we in op de gemeentelijke aanpak tijdens drie casestudies.

Opdrachtgevers
CoMensha en de Nationale Politie

Onderzoeksteam
Henk Ferwerda, Marjolein Nillessen en Daphne Snijders