Pilot criminele vastgoedinvesteringen op Veluwse vakantieparken

In Projecten by

In het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit is een pilot gestart om inzicht te krijgen in de omvang van criminele vastgoedinvesteringen op vakantieparken. Tijdens de pilot wordt de relatie tussen verschillende investeringsvormen en (veranderende) criminele vastgoedexploitatie op vakantieparken onderzocht.

De pilot wordt uitgevoerd met behulp van data-analyse en aanvullende onderzoeksactiviteiten en vindt plaats bij vakantieparken op de Veluwe. Het onderzoek kent drie fases die inzicht moeten geven in:

  1. de samenhang tussen verschillende investeringskenmerken en de uit de Monitor Vitale Vakantieparken verkregen vitaliteit van vakantieparken
  2. de relatie tussen investeringskenmerken en parken met een verhoogd risico op criminele investeringen
  3. de mogelijkheden (handelingskader) en wensen om zowel ongewenste en/of strafbare activiteiten (criminele vastgoedinvesteringen) te voorkomen, tegen te gaan of op te sporen.

Opdrachtgever
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Projectteam
De pilot is een samenwerkingsverband tussen het CCV, het Programma Vitale Vakantieparken Veluwe, het Kadaster, RIEC Oost-Nederland en Bureau Beke.