CCV SECONDANT: Georganiseerde criminaliteit is als een besmettingsproces

In Nieuws by

We weten nog te weinig over hoe jongeren betrokken raken in de georganiseerde criminaliteit en hoe ze daarin doorgroeien. Bureau Beke boog zich over de literatuur en onderzocht projecten in Nederland. Zo kan wetenschappelijke kennis makkelijker in de praktijk landen.

Lees het artikel op de website van het CCV

Meer over dit onderwerp
Projecten Do or Don’t
Rapport ‘Do or Don’t’