Gebruikersonderzoek Ketenvoorziening Voetbal

In Projecten by

Sinds 2019 wordt door de ketenpartners binnen het voetbaldomein (KNVB, BVO’s, politie, OM en gemeenten) gebruik gemaakt van de Ketenvoorziening Voetbal (KVV). Deze applicatie wordt door genoemde ketenpartners gebruikt om wedstrijd gerelateerde informatie te registreren en uit te wisselen. Medio 2023 loopt het contract van de Politie met de leverancier van de KVV af. Voor die tijd zal bepaald moeten worden of alle ketenpartners bereid zijn om dit contract voort te zetten en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De Expertgroep voetbal en veiligheid heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om (als onafhankelijke partij) dit te laten onderzoeken. Bureau Beke is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda, Kenny Kathmann en Juno van Esseveldt