Less than lethal weapons voor de Mobiele Eenheid onderzocht

In Publicaties by

Een onderzoek naar vraag, (nieuw) aanbod en maatschappelijke acceptatie

Less than lethal weapons zijn geweldmiddelen die bij juist gebruik onder de juiste omstandigheden in beginsel geen dodelijk letsel veroorzaken.

In 2018 heeft de Politieacademie een zogenoemde Police Technology Assessment uitgevoerd naar twee less than lethal weapons – wapensystemen met niet-penetrerende projectielen – om na te gaan of deze eventueel door de Mobiele Eenheid gebruikt zouden kunnen worden.

De onderzoekers van de Politieacademie kwamen tot de conclusie dat de voordelen van de inzet van niet-penetrerende projectielen niet opwogen tegen de nadelen. Het geweld waarmee de Nederlandse politie in de periode voor 2018 was geconfronteerd in de handhaving van de openbare orde gaf geen aanleiding voor de inzet van dergelijke middelen. Ook gaven de ervaringen in het buitenland met wapens die niet-penetrerende projectielen verschieten aanleiding om er vanaf te zien. Daarbij ging het bijvoorbeeld om onbedoeld dodelijke gevolgen van het enkelvoudige projectiel en ernstige (oog)verwondingen veroorzaakt door het meervoudige projectiel.

Op vrijdag 19 november2021 hebben in Rotterdam rellen plaatsgevonden die aanleiding geven om de conclusies van de Politieacademie te heroverwegen. Zowel reguliere agenten als leden van de Mobiele Eenheid voelden zich tijdens deze rellen gedwongen gebruik te maken van hun vuurwapen. Politiemensen ervaren dat de intensiteit en gerichtheid van openbare orde incidenten in korte tijd sterk verhevigd is.

Op basis van voorgaande ontwikkelingen hebben de Staf Korpsleiding van de politie én de landelijke portefeuille Conflict en Crisisbeheersing aan Bureau Beke en de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd om een onderzoek uit te voeren met de volgende hoofdvraag: Zijn er veranderde omstandigheden ten opzichte van 2018 die leiden tot een heroverweging van de conclusies en aanbevelingen van het Police Technology Assessment uit 2018 van de politieacademie met de titel: ‘Niet-penetrerende projectielen ten behoeve van ordehandhaving’?

In dit rapport doen we verslag van dit onderzoek, beantwoorden we de onderzoeksvraag en geven de onderzoekers diverse handreikingen die zich richten op politiek en bestuur, op organisatie en personeel en op het materieel.

Conclusies na onderzoek:

  1. Er is geen aanleiding om aanvullende wapensystemen in te voeren voor de Mobiele Eenheid voor grootschalige verstoringen van de openbare orde.
  2. Er is alle aanleiding om de handhaving van de openbare orde door de Mobiele Eenheid te versterken en door te ontwikkelen.

In opdracht van
Staf Korpsleiding van de politie én de landelijke portefeuille Conflict en Crisisbeheersing

Realisatie
Jaap Timmer, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt, Kenny Kathmann en Henk Ferwerda

Uitgave
Bureau Beke/Vrije Universiteit Amsterdam, 2022
Bekereeks
ISBN 978-94-92255-59-4

Downloaden
Less than lethal weapons voor de Mobiele Eenheid onderzocht
Persbericht
Summary
Bespreking van het rapport door Lex Cachet