Door de bomen het bos (niet) zien

In Projecten by

Een criminologisch onderzoek naar de veiligheidssituatie van het Amsterdamse Bos

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Bureau Beke een veiligheidsscan uit in het Amsterdamse Bos om de overlast en criminaliteit in het gebied, en de veiligheidsgevoelens van betrokken partijen in kaart te brengen.

Het Amsterdamse Bos is een natuur- en recreatiegebied dat zich strekt over gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Aalsmeer. De boswachters zijn het gezicht van het bos, monitoren en beschermen de flora en fauna en dragen zorg voor de handhaving van een schone en veilige omgeving. De gemeente Amsterdam heeft behoefte aan een ‘stand-van-zaken’ over de inzet van boswachters in het Amsterdamse Bos. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de overlast en criminaliteit die zich in het bos voordoen. Gezien de gemeente hier momenteel onvoldoende zicht op heeft, hebben zij aan Bureau Beke gevraagd een veiligheidsscan uit te voeren.

Op basis van een deskresearch, analyse van incidentregistraties van de politie en de boswachterij, en interviews met in of voor het bos werkzame professionals geven we antwoord op de volgende vraag: Wat doet zich in welke mate voor op het gebied van overlast en criminaliteit in het Amsterdamse Bos en hoe veilig ervaren betrokken toezichthouders dit gebied?

De veiligheidsscan is onderdeel van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd door Adviesbureau Veiligheid & Handhaving. Deze risicoanalyse richt zich op de bestuurlijke ambities in relatie tot de beschikbaarheid, capaciteit en veiligheid van medewerkers, bezoekers en ondernemers betrokken bij het Amsterdamse Bos.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Projectteam
Emma Derksen, Marjolein Nillessen en Henk Ferwerda