Centrum in Last

In Projecten by

Een onderzoek naar overlastgevende doelgroepen in het centrum van Amsterdam

Door de subdriehoek Centrum van de gemeente Amsterdam is gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de doelgroepen die zich schuldig maken aan overlast en criminaliteit in de binnenstad van Amsterdam. Specifiek gaan we in op de locaties waar overlast/criminaliteit plaatsvindt (hotspots), op de – omvang en kenmerken van de – doelgroepen die overlast/criminaliteit veroorzaken (hotgroups) én op de omvang, aard en ontwikkeling in het type incidenten. In het onderzoek maken we gebruik van registraties (BVH en gebiedsverboden), open bronnen en interviews met stakeholders en de doelgroepen zelf.

Opdrachtgever
Eenheidsleiding van de politie Amsterdam

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Emma Derksen, Leanne Sixma en Juno van Esseveldt