Van kwetsbaar naar crimineel

In Publicaties by

Een onderzoek naar de omvang en aard van jeugdcriminaliteit in Almelo

Sinds de coronacrisis wordt in Almelo steeds meer overlast ervaren van jongeren. Jongeren zoeken niet alleen gedragsgrenzen op, maar lijken ook blootgesteld aan verschillende problematieken. Bij sommigen kan dit een voedingsbodem zijn voor een mogelijk crimineel pad. Bureau Beke voerde een verkennend onderzoek uit in de gemeente Almelo.

Tijdens het onderzoek is Bureau Beke nagegaan wat er bekend is over de omvang en aard van jeugdcriminaliteit in Almelo. Door open bronnen te bestuderen en gesprekken te voeren met verschillende betrokken professionals geven we inzicht in de heersende risicofactoren die mogelijk leiden tot een criminele carrière. Daarnaast constateren we de belangrijkste thema’s waar de gemeente met haar samenwerkingspartners op in moet zetten in de aanpak.

Opgroeien in een sociaal kwetsbaar huishouden, armoede, psychosociale problematiek of een combinatie van die factoren komen niet zelden voor bij de Almelose jongeren. Professionals betrokken bij de jeugd signaleren meerdere overlastgevende en criminele activiteiten, zoals drugshandel- en gebruik, het dragen van wapens en diefstal. Op basis van dit verkennende vooronderzoek worden een aantal aanbevelingen gegeven om bij de aanpak van jeugdcriminaliteit rekening mee te houden en de problematiek in Almelo scherper in beeld te brengen.

Opdrachtgever
Gemeente Almelo

Auteurs
Emma Derksen, Daphne Snijders, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2023
ISBN 978-94-92255-64-8

Downloaden
Van kwetsbaar naar crimineel