Buiten de lijnen?

In Projecten by

Fenomeenonderzoek naar de maatschappelijke of criminele carrières van (voormalig) BVO-jeugdspelers

Voor veel kinderen is doorbreken in het betaald voetbal een droom, maar voor velen is het realiseren van deze droom een utopie. Van de ongeveer 1,2 miljoen kinderen, jongeren en volwassenen die jaarlijks lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), spelen ongeveer 3.600 kinderen en jongeren bij een Betaald Voetbalorganisatie (BVO). Daarvan stroomt gemiddeld vijf procent door naar het eerste elftal.

Voor zowel de kinderen en jongeren die in de jeugdopleiding van de BVO niet meer goed genoeg worden bevonden als voor de volwassen profvoetballer die carrière heeft gemaakt, geldt dat zij op een gegeven moment moeten nadenken over wat zij na hun voetbalcarrière willen gaan doen. In dit onderzoek worden drie potentiële carrières onderscheiden:

  1. De profvoetballer die na zijn carrière maatschappelijk actief wordt.
  2. De profvoetballer die na zijn carrière crimineel actief wordt.
  3. De profvoetballer die tijdens zijn carrière al contact heeft of in contact komt met criminelen en daardoor betrokken raakt in de criminele wereld.

In het onderzoek wordt per carrière in kaart gebracht welke achtergrondkenmerken, factoren en omstandigheden ertoe bijdragen dat de (voormalig) profvoetballer het betreffende carrièrepad heeft gevolgd. Dit biedt input om criminele carrières – en daarmee ook jonge aanwas – te voorkomen. Ook geeft het onderzoek antwoord op de vraag van de minister van Justitie en Veiligheid, namelijk onder welke omstandigheden het profvoetbal de verbinding kan zijn tussen de onder- en bovenwereld.

Het onderzoek start met een cohortstudie om de voetbal-, maatschappelijke en criminele carrière te reconstrueren van voormalig BVO-jeugdspelers die in het seizoen 2004-2005 in een JO-19 hebben gevoetbald. Dit gebeurt door data van de KNVB te analyseren, openbronnenonderzoek uit te voeren en politiegegevens te analyseren. Hiermee kunnen de voormalig BVO-jeugdspelers ingedeeld worden naar de drie voornoemde potentiële carrières. Vervolgens worden per carrière tien casus geselecteerd en deze worden meer gedetailleerd beschreven. Iedere casus bestaat uit een openbronnenonderzoek – namelijk door krantenberichten te verzamelen en informatie te verzamelen op www.rechtspraak.nl – en casus-specifieke interviews.

In opdracht van
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

Onderzoeksteam
Henk Ferwerda (Bureau Beke), Edward van der Torre (LokaleZaken) en Joey Wolsink (Bureau Beke).