De database Jeugdgroepen biedt een uniek overzicht van bestaande aanpakken om problemen met hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen op te lossen. Door gericht te kiezen op type jeugdgroepen, type aanpak, middel en aard van de aanpak, komt de zoekende veiligheidsprofessional uit bij die aanpakken die het meest aansluiten bij de lokale jeugdproblematiek. De database is te raadplegen op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Onderling vergelijkbaar
In de uitgebreide omschrijving van de aanpakken is gekeken naar onder andere een goede omschrijving van de probleemanalyse, de opzet van een project en of er wel of niet aandacht is voor evaluatie. Dit alles geeft een overzichtelijk beeld van de betreffende aanpak. Door de eenduidige manier van beschrijven zijn de aanpakken bovendien makkelijk onderling  vergelijkbaar.

Sterk, veelbelovend, groeiend
Elke aanpak is door meerdere deskundigen beoordeeld. Dit gebeurde op drie aspecten: uitgangspunten, effectiviteit en toepasbaarheid. Het uiteindelijke oordeel is samengevat in een beschouwing van professionals. Dit is de mening van de deskundigen over de aanpak. Op basis van deze beoordeling zijn de aanpakken aangeduid als sterk, veelbelovend en groeiend. De database is een overzicht van practice based aanpakken die professionals helpt bij het kiezen van een aanpak die past bij de lokale jeugdproblematiek.

De database is in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ontwikkeld door het CCV in nauwe samenwerking met Bureau Beke.

Database
Ga naar de database