De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het DOR biedt de mogelijkheid om automatisch, aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat in StopHeling. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.
Voor het CCV ontwikkelden wij een stappenplan waarin aan bod komt op welke wijze het DOR kan worden geïntroduceerd binnen de gemeente, bij de politie en bij de opkopers van tweedehands goederen. Dit stappenplan is gebaseerd op de ervaringen van gemeenten die het DOR reeds geïntroduceerd hebben en de ervaringen van ondernemers in deze gemeenten.

Stappenplan Introductie DOR