In lijn met de versterkte aandacht voor het slachtoffer voeren wij op dat terrein onderzoek uit in opdracht van ministeries, Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp. Onderzoeken hebben betrekking op de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers en de behoeften van deze doelgroep. Bijzondere doelgroepen waar wij ook onderzoek naar uitvoeren, zijn achterblijvers van vermiste personen en gedupeerden van medische incidenten.