De opdrachtgevers van Bureau Beke zijn te vinden bij de overheid, het bedrijfsleven en non-profit organisaties. Gezien de ervaring en professionaliteit is ons bureau goed in staat tot zowel de uitvoering van grootschalig landelijk onderzoek en langlopende projecten als kleinschaliger opdrachten. Om u een indruk te geven, volgt hierna een overzicht van onze opdrachtgevers. Indien u een referentie wilt van één van onze opdrachtgevers over onze werkwijze neemt u dan even contact op met ons.

Agentschap.NL
Agentschap Telecom
Arriva
Bureau Jeugdzorg
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Commissie Samson (Seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen)
Commissie Cohen (Project X)
Commissie Winsemius (Toekomst forensisch onderzoek)
Detailhandel Nederland
Eenheden van politie
Fonds Slachtofferhulp
Fonds Sluyterman Van Loo
Gemeenten
GGNet
Goois Natuurreservaat
Iriszorg
Koninklijke Hondenbescherming
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Meld Misdaad Anoniem (NL Confidential)
Ministeries
Mutsaersstichting
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationaal Platform Criminaliteitspreventie
Nationale politie (Landelijke eenheid)
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Nederlandse Spoorwegen (NS)
Nicis Institute
Onderwijsinstellingen
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW
Openbaar Ministerie
Platform31
Politie Academie
Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt
Programma Politie en Wetenschap
Programma Vitale Vakantieparken
Projectbureau Euro 2000
Provinciale Overheden
Raad voor de Kinderbescherming
Rabobank Nederland
Regio Noord-Veluwe
Rekenkamercommissies van gemeenten
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Den HaagRegionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam
Schadefonds geweldsmisdrijven
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Slachtofferhulp Nederland
Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.)
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem
Stichting Centraal Fonds RVVZ
Stichting RCOAK
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Taskforce Antillianen
Taskforce Brabant-Zeeland
Taskforce mobiel banditisme
Tennet
Universiteiten
Veiligheidsalliantie Rotterdam
Veiligheidshuizen
Vereniging Natuurmonumenten
Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)