Richard Staring is antropoloog (KUN), gepromoveerd bij de sociologen (EUR) en sinds 2001 als criminoloog aan de Erasmus School of Law (EUR) werkzaam. Met ingang van april 2023 is hij als senior onderzoeker bij Bureau Beke werkzaam en daarnaast is hij voor 0,2 fte als hoogleraar Empirische Criminologie aangesteld. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op grootstedelijke maatschappelijke fenomenen als armoede, superdiversiteit, geweld en criminaliteit als ook naar verschillende vormen van (internationale) georganiseerde misdaad en haar (beleidsmatige) aanpak. Onderzoek naar irreguliere internationale migratie en onrechtmatig verblijvende vreemdelingen lopen als een rode draad door zijn carrière heen. Richard is mede-voorzitter van de redactie Crimmigratie & Recht, Boom Juridische uitgevers.

E-mail