Jos Kuppens is socioloog en sinds 2005 werkzaam bij Bureau Beke. Daarvoor was hij als onderzoeker werkzaam bij het WODC. Hij voert onder andere onderzoek uit naar overlast en alcohol- en druggebruik in uitgaanssetting, huiselijk en eergerelateerd geweld, maatschappelijke opvangproblematiek en interventies voor jeugd en (ex-)gedetineerden. Het ontwerpen van risicotaxatie en monitoringsinstrumenten, plan-, proces- en effectevaluaties en het opstellen van risicoanalyses rondom maatschappelijke opvang en opvang voor asielzoekers zijn enkele van zijn favoriete thema’s. Behalve dat hij als onderzoeker werkzaam is, voert hij de projectleiding over diverse onderzoeken.

E-mail