Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. Hij is gepromoveerd aan de RUG op het onderwerp criminele carrières van jeugdige delinquenten. Onderzoeken en publicaties waarbij hij recent betrokken is, liggen onder andere op het terrein van jeugdcriminaliteit, gewelddadige en criminele jeugdgroepen, de helingmarkt, opsporing, grootschalige ordeverstoringen en ordeverstoorders, georganiseerde criminaliteit en afpersing.

Henk heeft de volgende nevenfuncties:
Lid van de klachtencommissie van de BV Vitesse
Lid van de commissie Veiligheidszaken van de KNVB
Academisch correspondent voor Cahiers Politiestudies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid
Lid van de Raad van advies van de opleiding Criminologie van de VU Amsterdam
Lid van de programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J)

E-mail