Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en inhoudelijk directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. Hij is gepromoveerd aan de RUG op het onderwerp criminele carrières van jeugdige delinquenten. Onderzoeken en publicaties waarbij hij recent betrokken is, liggen onder andere op het terrein van jeugdcriminaliteit, gewelddadige en criminele jeugdgroepen, de helingmarkt, opsporing, grootschalige ordeverstoringen en ordeverstoorders, georganiseerde criminaliteit en afpersing.

Henk heeft de volgende nevenfuncties:

  • Lid van de klachtencommissie van de BV Vitesse
  • Lid van de commissie Veiligheidszaken van de KNVB
  • Academisch correspondent voor Cahiers Politiestudies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid
  • Lid van de Raad van advies van de opleiding Criminologie van de VU Amsterdam
  • Lid van de programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J)
  • Voorzitter van de Denktank Straatwaarde(n)
    Deze Denktank houdt zich – voor de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland – bezig met aanpakken om doorgroeiers/jonge aanwas in de drugshandel terug te dringen
  • Lid van de Commissie ‘Sociaal-juridische interventies rond ondermijnende drugscriminaliteit’ van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.

E-mail