Christa Dinnissen is in 2022 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft daar de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid gevolgd. Tijdens deze master heeft ze zich gespecialiseerd in woonoverlast. Ter afronding van haar master heeft Christa kwalitatief onderzoek gedaan naar woonoverlastbeleid bij verschillende gemeenten. 

Hiervoor volgde Christa een docentenopleiding. Waarna ze als docent heeft gewerkt in het speciaal onderwijs, veelal met jongeren met gedragsproblematiek die deel uitmaakten van het criminele circuit.

E-mail