Bureau Beke heeft een lange historie op het gebied van onderzoek naar jeugd- en groepscriminaliteit. Binnen deze historie is methodiekontwikkeling een van de pijlers, in de vorm van de shortlistmethodiek om jeugdgroepen in beeld te brengen en de doorontwikkeling van deze methodiek naar de handreiking duiden problematisch jeugdgroepgedrag. Een andere pijler is fenomeenonderzoek – dat zich richt op ontwikkelingen op het gebied van jeugdige dadergroepen, modus operandi en type delicten – en onderzoek dat is gericht op het duiden van cijfermatige ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit. Tot slot geven we advies over de (lokale) aanpak van jeugdgroepen en –criminaliteit.