Binnen het thema interventies houden we ons bezig met onderzoek naar bijvoorbeeld de effectiviteit van Halt, Youth at Risk, de nazorg voor gedetineerden, onthemende projecten in Vlaanderen, straatcoaches, de nazorg voor nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag, het functioneren van de TBS en de wijze waarop interventies (bijvoorbeeld de cognitieve vaardigheidstraining, CoVa, en de Korte Leefstijltraining) aan justitiabelen wordt verzorgd. Ook studies naar de effectiviteit van maatregelen tegen criminaliteit zoals cameratoezicht behoren tot ons aandachtsterrein. Andere aandachtsgebieden waarin wij op het gebied van maatregelen opereren zijn (niet-strafbare) ondermijning en overlastbestrijdende maatregelen in verschillende contexten (bijvoorbeeld horeca, maatschappelijke opvang, coffeeshops).