Ministeries, gemeenten en politieregios adviseren we op basis van onderzoek over te nemen beleidsmaatregelen. Onderzoek naar malafide activiteiten in de vastgoedsector heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de Minister van Justitie een aantal maatregelen heeft genomen en een aantal beleidslijnen heeft uitgezet. Onderzoek in Deventer heeft geleid tot een brede aanpak (preventief, repressief en curatief) van voetbalcriminaliteit. Een studie naar huiselijk geweld heeft aan de basis gestaan voor het in 2009 geïntroduceerde huisverbod.