De politie maakt bij de opsporing van misdrijven steeds vaker gebruik van inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Het betrekken van de wetenschap bij de opsporing biedt een andere manier van kijken naar het misdrijf en kan denkrichtingen bieden voor de recherche. Wij bieden de politie in lopende opsporingsonderzoeken objectieve, praktische en onafhankelijke rechercheadvisering- en ondersteuning. In de praktijk kan dat betrekking hebben op een beoordeling van de richting en het verloop het onderzoek maar ook kan het gaan om het delen van onze gedragskundige inzichten ten aanzien van het misdrijf.