Lees meer

Ongehoord ongenoegen

In Projecten by

Voor de overheid is het relevant om te kijken hoe met kritische doelgroepen omgegaan kan worden. Dit om zowel landelijke als lokale overheid enig handelingsperspectief te bieden om met deze doelgroepen om te gaan. Aan Bureau Beke is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om te onderzoeken of, en zo ja, welke praktische handvatten zijn te geven om maatschappelijke onrust te kanaliseren?